top of page

Vilkår for bruk Sist endret: 13.02.2022
Om tjenesten


Vårt Hav. Troms og Finnmark, er en ideell organisasjon som driftes av Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark. Vårt arbeid er finansiert av støttepartnere og donasjoner. Disse midlene blir brukt til arbeid for å forebygge forsøpling og rydde marint avfall langs kysten i Troms og Finnmark, med mindre annet er informert. Donor til Vårt Hav kan være en bedrift, en klubb, et lag, en forening, en offentlig aktør eller en privatperson. Viktige samfunnsoppgaver kan få styrket søkelys gjennom folks donasjoner til Vårt Hav. Troms og Finnmark.

Privatpersoner kan også ta initiativ til innsamlinger for Vårt Hav. Troms og Finnmark. Dette kan eksempelvis dreie seg om en donasjon av bursdagspenger som en privatperson ønsker heller skal gis som donasjon til Vårt Hav. Troms og Finnmark.

Tjenesten for overføring av donasjoner leveres av Vipps, med mindre annet er opplyst, og er åpen for alle - uavhengig av hvilken bank du er kunde i.
Vårt Hav. Troms og Finnmark vil be om aktivt samtykke fra donorer om å dele giverdata med oss, via Vipps, for å innrapportere gaver til skatteetaten. I forbindelse med bruk av giverdata kan Vårt Hav. Troms og Finnmark be om å kunne kontakte donor for annen aktivitet enn det som er relevant for selve donasjonen eller oppfølging av donasjon/ informasjon relevant for donasjonen. Donor kan velge å takke nei til dette, dersom det ikke er ønskelig.

Vårt Hav. Troms og Finnmark er behandlingsansvarlig for innhenting, lagring og overføring av de opplysninger som kreves for skatterapportering, og vil bli oppbevart i tråd med GDPR. Når du velger å donere til oss innebærer det at du godkjenner våre vilkår. Vilkårene samt informasjon om cookies og personvern er alltid tilgjengelige for deg ved forespørsel.

Donasjoner Privatpersoner må være fylt 15 år for å kunne bruke Vipps til å donere penger til Vårt Hav. Troms og Finnmark.
Kostnadene for donasjoner og gaver overført via vipps finner du her.

Donasjonene vil bli overført til vår mor-organisasjon - Naturvernforbundet i Finnmark, men støtten er øremerket Vårt Hav. Troms og Finnmark sitt arbeid, og vil ikke brukes av Naturvernforbundet i Finnmark.

Vårt Hav. Troms og Finnmark er pliktig til å sørge for at formålet til donasjonene er reelt og at informasjon tilknyttet donasjonen er korrekt. Sannferdighet legges til grunn for donasjonen. Vi holder ikke ting skjult, og vi deler ikke villedende informasjon. Samme krav stilles deg som donor. Vi forutsetter at informasjonen du oppgir er korrekt og at donasjonen kommer fra lovlige kilder. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere og/eller avlutte avtaler om jevnlige donasjoner dersom donasjonen bryter med, eller vi mistenker at donasjonen bryter med disse kravene og våre vilkår. Vi står fritt til å begrense mulighet for donasjon. Dette ut fra et forretningsmessig ønske om blant annet å ivareta vårt renommé.

Varsel om brudd på vilkår
Du kan enkelt varsle Vår Hav. Troms og Finnmark dersom du mener en donasjon bryter med våre vilkår. Det gjør du ved å sende e-post til hei@vårthav.no med tittel «Rapporter donasjon». Skattefradrag for donasjon Naturvernforbundet i Finnmark og Naturvernforbundet i Troms, takorganisasjoner av Vårt Hav. Troms og Finnmark, er ikke godkjente per 15.12.2022 for skattefradrag ved donasjoner. Det er derfor ingen skattefradrag for donasjon til Vårt Hav. Troms og Finnmark.

Vilkårene kan endres
Vårt Hav. Troms og Finnmark videreutvikles kontinuerlig og det gjør også at våre vilkår kan bli endret. Du vil bli oppdatert dersom vi endrer vilkårene for bruk, og det vil til enhver tid gis tilgang til den nyeste versjonen av vilkårene for donasjon vil være tilgjengelig på vår nettside og gjelde alle pågående eller nye donasjoner. Ved å godkjenne vilkårene aksepterer du at varsler om vilkårsendringer og alle andre meldinger gis ved elektronisk kommunikasjon til deg på oppgitt kontaktinformasjon. Bruker av tjenesten plikter å holde sin kontaktinformasjon oppdatert. Informasjon til givere

Å gi donasjoner er frivillig
Du bestemmer selv hvor mye du vil donere, dersom du velger å donere til Vårt Hav. Troms og Finnmark. Som giver kan du ikke være anonym for Vårt Hav. Troms og Finnmark, men du kan reservere deg for at vi deler at du har donert til Vårt Hav. Troms og Finnmark gjennom for eksempel sosiale media, vår nettside, nyhetsbrev og eventuelle andre kommunikasjonskanaler som er aktuelle. Din kontaktinformasjon vil ikke bli delt utenfor vår organisasjon og de systemene vi bruker for å administrere Vårt Hav. Troms og Finnmark, og vi forholder oss til GDPR.

Månedlig støtte
Dersom du ønsker å gi et fast månedlig beløp til Vårt Hav. Troms og Finnmark, kan du sette opp en fast betaling med Vipps. Beløpet du ønsker å gi månedlig er valgfritt og frivillig. Det betyr at dersom betalingen ikke går gjennom, vil det aktuelle beløpet utelates og vil ikke bli trekt i etterkant.

Om vårt ansvar
Vårt Hav. Troms og Finnmark har som hovedfokus å forebygge forsøpling av naturen og bidra direkte eller indirekte til opprydding av forsøpling av naturen. Vårt geografiske fokus er, med mindre annet er opplyst, Troms og Finnmark. Donasjoner som blir gitt til Vårt Hav. Troms og Finnmark vil bli brukt til å bygge opp under vårt hovedfokus. Ved større donasjoner kan donor få en en-sides-rapport, eksempelvis til bruk i årsoppgave, dersom det er donasjon fra en bedrift eller organisasjon som ønsker dette. Det må avtales direkte med Vårt Hav. Troms og Finnmark.

Mislighold
Dersom en av partene av denne avtalen er av den oppfatning at den andre parten misligholder sin del av avtalen, skal partene skriftlig reklamere på forholdet til den annen part innen rimelig tid. Alle forhold relatert til donasjonen reguleres av norsk lov.

** Om du har spørsmål, send oss gjerne en e-post på hei@vårthav.no. Hilsen oss i Vårt Hav. Troms og Finnmark

bottom of page