top of page

Bli en del av løsningen!

Marin forsøpling er et stort og sammensatt samfunnsproblem, og vi trenger at dere alle sammen er med i kampen mot plasten og bidrar til å renere hav. Enten du er privatperson, skoleleder, frivillig, leder i en bedrift, jobber i kommunen eller er folkevalgt, bli med, vi trenger deg.

Vår visjon

Hvorfor vi startet

Troms og Finnmark fylke utgjør hele 15% av den norske kystlinjen, som er verdens nest lengste. Det er den minst befolkede kystlinjen i Norge og også den mest utilgjengelige grunnet landskap, værforhold og kort sommersesong.

 

De spesielle miljøforholdene i Nord-Norge og i Arktis og dens viktighet for norsk økonomi gjør området spesielt sårbar for forsøpling. Vårt Hav ble startet for å forebygge og rydde opp forsøpling av naturen i våre lokalsamfunn.

Hvem er vi?

Vårt Hav er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark, og vi har holdt på siden 2020.

 

Vi er en regional aktør i det nasjonale oppryddingsarbeidet, gjennom strandrydding, koordinering og holdningsskapende kampanjer. Vi er nå 3 ansatte, som jobber i begge fylkene.

Strandrydding-22.jpg

Hvordan jobber vi?

colors&logos-resize-02_edited.png

Skolerydding

Skolerydding er ikke bare reaktivt, men også et preventivt tiltak da rydding er både bevisstgjørende og holdningsskapende i forhold til forsøpling.

colors&logos-resize-03_edited.png

Holdningskampanjer

Holdningskampanjer skaper positive adferdsendringer gjennom bevisstgjøring og det skaper et eierskapsforhold til naturen ved at man hjelper til å bevare den.

colors&logos-resize-04_edited.png

Innovasjon og
involvering

Ved å sikte oss inn på skolene sikrer vi et bredt engasjement på tvers av sosioøkonomiske og kulturelle grupper og engasjere også de som ikke engasjerer seg i frivillighet eller naturvern.

"Det fineste jeg har opplevd [med å rydde strender] var da vi samlet inn 100 kg søppel!"

Abdulla 16 år, strandrydder for Vårt Hav