top of page
P1000580_2_1_edited.jpg

Velkommen til Vårt Hav Arktis

Vi jobber dedikert med å skape innovative løsninger for bærekraft og naturvern i Arktis. For menneskene, for naturen. Bli med på løsningen! Vi trenger deg.

copyright_Vårt Hav.Troms og Finnmark.jpeg

Hvorfor vi startet

Troms og Finnmark fylke utgjør hele 15% av den norske kystlinjen, som er verdens nest lengste. Det er den minst befolkede kystlinjen i Norge og også den mest utilgjengelige grunnet landskap, værforhold og kort sommersesong.

 

De spesielle miljøforholdene i Nord-Norge og i Arktis og dens viktighet for norsk økonomi gjør området spesielt sårbart for forsøpling. Vårt Hav ble startet for å forebygge og rydde opp forsøpling av naturen i våre lokalsamfunn.

Hvem er vi?

Vårt Hav er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark, og vi har holdt på siden 2020.

 

Vi er en regional aktør i det nasjonale oppryddingsarbeidet, gjennom strandrydding, koordinering og holdningsskapende kampanjer. Vi er nå 3 ansatte, som jobber i begge fylkene.

Strandrydding-22.jpg

Hvordan jobber vi?

Strandrydding

Vi organiserer og gjennomfører strandrydding med skoler, bedrifter og festivaler. Strandrydding er både reaktivt og preventivt, fordi rydding både er bevisstgjørende og holdningsskapende i forhold til forsøpling.

Holdningskampanjer

Holdningskampanjer skaper positive holdninger gjennom bevisstgjøring og omtanke for naturen og klimaet. Vi mener at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! 

Innovasjon og
involvering

Ved å sikte bredt styrker vi engasjementet på tvers av sosioøkonomiske og kulturelle grupper. Her møter vi også de som ikke ellers engasjerer seg i naturvern, og som ikke fra før har et forhold til avfall som en ressurs.

89

ryddeaksjoner 

12 771

kg søppel fjernet fra naturen

3532

frivillige har bidratt 

Bærekraft

Vårt Hav tar bærekraftsmålene og oppnåelsen av de innen 2030 på største alvor. Vi vet at alle deler av samfunnet må bidra for at vi skal komme i mål, også sosiale entreprenører og vi som representerer frivilligheten.

 

I praksis betyr det at vi tenker bærekraft i alle ledd av organisasjonen vår og alle de tre dimensjonen innen bærekraft er like viktige. 

Vi spør oss kontinuerlig om de aktivitetene, beslutningene og prosjektene vi setter i gang og utvikler, på sin side bidrar til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. 

 

Dette er målene som vi spesielt har fokus mot: