top of page

Økonomisk støtte fra din bedrift gjør en forskjell!

Ved å donere penger til vårt arbeid sørger du for at vi kan organisere flere aktiviteter og rydde enda mer av strandlinjen i Troms og Finnmark. For hver 3 krone vi mottar i støtte, kan vi rydde 1 meter. 10.000 kroner, gir støtte til 3,3 km ryddet strandlinje. Støtt vårt arbeid du også!

Hvis du ønsker å støtte oss ved å gi en pengegave, kan du vippse valgfritt beløp til 801878, eller overføre valgfritt beløp til bankkonto 1506 74 59730. Merk beløpet med Gave til Vårt Hav Arktis, slik at det kommer fram til riktig plass. 

Du kan enkelt starte din egen strandryddeaksjon i appen Rydde

hvordan donere til strandrydding_bedrift.png
Strandrydding-10.jpg

Om bidragene til vårt arbeid

Vårt Hav Arktis er en ideell organisasjon som driftes ved hjelp av donasjoner og støtteordninger. Vi ønsker å invitere alle, både enkeltpersoner, organisasjonsliv, næringsliv og det offentlige, til å støtte vårt arbeid gjennom dugnad, donasjoner eller samarbeid.

 

All økonomisk støtte bidrar til at vi kan fortsette arbeidet for å holde havet, kysten og naturen fri for søppel og jobbe for en bærekraftig verden. All støtte gjennom strandrydding og samarbeid er viktig i oppryddingsarbeidet, hvor ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Tusen takk til alle som er med!

Sammen er vi kanskje Norges sterkeste. 

Takk til alle bedrifter og organisasjoner som bidrar med midler, verdifull tid, arbeidskraft og inspirasjon. 

Og hjertelig takk til alle barn og unge som følger med oss til strandrydding, og som lærer oss hva som er viktig for dere - og for framtiden. Vi plukker opp og bærer dette ansvaret sammen med dere. 

Strandrydding-22.jpg

Takk til våre støttespillere!

MARFO_logo_horisontal_RGB_NY_PNG.png
bottom of page