top of page
hendrik-morkel-3r6wDUD1e2g-unsplash.jpg

Om oss

Vårt Hav. Troms og Finnmark er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark, og vi har holdt på siden 2020. Vårt Hav sitt arbeid er basert på verdiene samarbeid, inkludering, påvirkning og respekt for mennesker og natur. Vi vet at et friskt hav fullt av liv er helt avgjørende for framtida.

Vi har store ambisjoner for havet, for naturen og Vårt Hav. Troms og Finnmark. Vi er stolte av alt vi får til i Vårt Hav, og kan vise til svært gode resultater. 

Vårt Hav er en innovativ, sosialt inkluderende og skapende aktør, som er bevisste på at alle skal få lov å oppleve at de er en del av løsningen.  Som en regional aktør i det nasjonale oppryddingsarbeidet, bidrar vi ved å tilrettelegge for strandrydding, koordinering av strandrydding og holdningsskapende kampanjer. Vi er nå 4 ansatte, som jobber i begge fylkene. Vi jobber både med offentlig og privat næring, samt privatpersoner, for å sammen bidra til et bærekraftig hav, for menneskene som bor her og for fremtiden.

Har du lyst til å bidra til vårt arbeid? Klikk på knappen her.

Vårt team

Ellen Sandvik Mikkelsen ‐ administrativ leder og utviklet Vårt Hav fra 2019.

Ellen har tidligere jobbet i Norges Naturvernforbund som fagrådgiver for marin forsøpling, som administrativ leder og bygd opp Kystlotteriet, samt jobbet som konsulent i Ogoori. Hun har organisatorisk, politisk og administrativt lang erfaring innen klima, natur og miljø siden 2013. Utdannet innen samfunnsvitenskap og ledelse.

Christina Koch – prosjektleder i Vårt Hav

Christina har lang erfaring med pedagogisk arbeid og
formidling til barn‐ og unge. Hun har tidligere jobbet i både kommunen og en internasjonal forening. Hun har høy kompetanse i koordinering av frivillige og organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner. Utdannet innen samfunnsvitenskap.

Prosjektgruppen består i tillegg av leder for Naturvernforbundet i Troms, Anne‐Lise Mortensen, og leder for Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Gjøran Wasskog.

Bli en del av løsningen!

Marin forsøpling er et stort og sammensatt samfunnsproblem, og vi trenger at dere alle sammen er med i kampen mot plasten og bidrar til å renere hav. Enten du er privatperson, skoleleder, frivillig, leder i en bedrift, jobber i kommunen eller er folkevalgt, bli med, vi trenger deg.

Hjelp til å la naturen forbli uberørt

Hjelp til å la naturen forbli uberørt

Play Video
bottom of page